Tá fáilte romhat go clár oideachais Thithe an Oireachtais.

Is é cuspóir na seirbhíse seo faisnéis atá ábhartha agus cothrom le dáta a thabhairt do gach dalta faoinár gcóras parlaiminte agus polaitíochta. Is féidir leat foghlaim faoin daonlathas, faoin tábhacht a bhaineann le do vóta, faoin ngá atá le rialacha agus faoi an-chuid rudaí eile trí fhíseáin agus trí ghníomhaíochtaí ranga fíorspéisiúla.

Ceapadh an clár seo le haghaidh daltaí OSSP atá i mbun an teastais shóisearaigh ach is dóigh linn gur féidir le gach cuairteoir neart rudaí a fhoghlaim faoinár gcóras polaitíochta trí leas a bhaint as. Má tá aon tuairimí nó moltaí agat, déan teagmháil linn, le do thoil, trí ghlaoch ar (01) 6183910 nó trí ríomhphost a sheoladh chuig communications@oireachtas.ie

Sula gcaithfidh tú súil ar na ceachtanna, molaimid duit ár dturas físe a dhéanamh chun blaiseadh a fháil ar a mbíonn ar siúl chuile lá i dTithe an Oireachtais.

Turas ar Dháil Éireann

Turas ar Theach Laighean

Turas ar Sheanad Éireann