Céard é Daonlathas?

Céard é Daonlathas?

An Toradh Foghlama

Buneolas ar ‘an Daonlathas’ atá sa cheacht seo.

Gníomhaíocht

Cuir in iúl don rang go bhfuil cinneadh le déanamh. Seo a leanas an t-ábhar atá le réiteach:

Go mbeidh an Satharn ina ghnáthlá scoile feasta agus go mbeifear ag súil go dtiocfaidh na daltaí ar scoil ar 9 a.m. Dé Sathairn seo chugainn.
  • Cé is ceart an cinneadh seo a dhéanamh?
  • An ceart gur aon duine amháin a dhéanann é nó an ceart éisteacht a thabhairt do gach duine a bhfuil éifeacht ag an gcinneadh orthu?
  • Cad iad tuairimí na ndaltaí sa rang agus cad is cúis leis na tuairimí sin?

Is ionann éisteacht a thabhairt do gach duine agus sampla den daonlathas i ngníomh. Ní daonlathas é cás ina ndéanann aon duine amháin nó grúpa beag daoine an cinneadh. Tugtar deachtóireacht ar an gcineál sin cinnteoireachta.

Má chinneann an rang gur mhaith leo éisteacht dhaonlathach a fháil faoin gcinneadh chun an scoil a oscailt ar an Satharn, iarr orthu vótáil a dhéanamh faoin ábhar le taispeáint lámh. Ag an gcéim seo, is ceart go mbeadh cinneadh déanta ag an rang gur rud maith é an daonlathas i gcomparáid leis na córais mhalartacha atá ann.

Acmhainní don Mhúinteoir agus don Mhac Léinn

Athscríbhinn Video

Is cineál córais rialtais é an Daonlathas, agus is é sin an córas atá againne in Éirinn. Tagann an focal ‘Daonlathas’ ó dhá fhocal sa Ghréigis: demos a chiallaíonn ‘Daoine’ agus kratia a chiallaíonn ‘Rialú’. Ciallaíonn Daonlathas, mar sin, ‘Faoi Rialú ag na Daoine’.

Faoi dhaonlathas, toghann na daoine nó na saoránaigh daoine eile chun ionadaíocht a dhéanamh dóibh agus chun dlíthe a dhéanamh dóibh. Dúirt an t iarUachtarán de chuid na Stát Aontaithe, Abraham Lincoln, gurbh éard a bhí sa daonlathas ‘rialtas den phobal, ag an bpobal agus don phobal’.

Vótálann saoránaigh i dtoghcháin chun a n ionadaithe a roghnú. Comórtar toghcháin go rialta ionas gur féidir le saoránaigh a chinneadh cé ba chóir a thoghadh chuig poist pholaitiúla.

Ar an gcaoi sin, bíonn an ceart céanna ag gach duine tionchar a bheith aige nó aici ar an gcaoi a rialaítear cúrsaí mar baineann Daonlathas, go bunúsach, le cinnteoireacht.

Nasc PDF a athscríbhinn físeán anseo

Ceacht PDF