Maidir Thithe an Clár Oideachais an Oireachtais

Is beartas de chuid Choimisiún Thithe an Oireachtais é oideachas a chur ar an gcéad ghlúin eile de vótálaithe. Ceapadh an clár ar-líne seo chun tacú le múinteoirí le linn dóibh oideachas a chur ar a gcuid daltaí faoi ábhair a bhaineann le hOSSP don teastas sóisearach. I dteannta an chláir ar-líne seo, is féidir leat cuairt a thabhairt ar Thithe an Oireachtais trí dhul i dteagmháil le do Theachta Dála nó le do Sheanadóir áitiúil agus socrú a dhéanamh leis nó léi.

about-us-action-image_edited