Cén fáth go bhfuil Rialacha agus Dlíthe ann?

Cén fáth go bhfuil Rialacha agus Dlíthe ann?

An Toradh Foghlama

Sa cheacht seo, foghlaimeoidh tú faoin ngá a bhíonn againn le rialacha agus dlíthe sa tsochaí.

Gníomhaíocht

Dlíthe Oileáin Díthreibhe Tá tú féin agus do chairde ranga sáinnithe ar oileán díthreibhe. Níl aon daoine eile ann ar an oileán agus ní dócha go mbeidh tarrtháil i ndán daoibh go ceann tamaill. Déan machnamh faoi na cineálacha rialacha a bheidh ag teastáil chun a chinntiú go réitíonn gach duine lena chéile, go ndéileáiltear go cóir le gach duine agus go bhfuil gach duine sábháilte.

Agus sibh ag obair i ngrúpaí, déan cinneadh faoi cheithre Dhlí ar mhaith libh iad a bheith ann, agus leas á úsáid as na ceannteidil seo a leanas:
1) Dlí chun Cothroime a chinntiú. Tabhair cúis AMHÁIN go mbeadh an dlí sin ann.
2) Dlí chun Cearta Daoine a chosaint. Tabhair cúis AMHÁIN go mbeadh an dlí sin ann.
3) Dlí chun Daoine a Choinneáil Sábháilte. Tabhair cúis AMHÁIN go mbeadh an dlí sin ann.
4) Dlí faoi Dhaoine a sháraíonn na dlíthe. Tabhair cúis AMHÁIN go mbeadh an dlí sin ann.

Acmhainní don Mhúinteoir agus don Mhac Léinn

Athscríbhinn Video

Samhlaigh conas a bheadh an saol mura mbeadh aon rialacha ná dlíthe ann. In Éirinn, táimid cleachtaithe le rialacha. Nuair a bhíomar óg, bhí rialacha ag ár dtuismitheoirí agus ag ár múinteoirí dúinn – mar shampla, an t-am le dul a luí nó na nithe nach raibh ceadaithe fad a bhí muid ar scoil.

Cuir i gcás nach raibh rialacha ar bith ag do thuismitheoirí, bheifeá in ann dul a luí aon uair a theastódh uait féin, bheifeá in ann do rogha rud a ithe agus bheifeá in ann féachaint ar do rogha rud ar an teilifís. Bheadh déagóirí in ann fanacht amuigh go dteastódh uathu féin agus a rogha rud a dhéanamh.

Mura mbeadh rialacha ann i scoileanna, d’fhéadfadh mic léinn cibé éadaí a theastódh uathu féin a chaitheamh agus d’fhéadfaidís diúltú obair bhaile a dhéanamh. Seans go bhfuil cuma an spraoi air sin, ach leanfadh mí-ord as agus, sa deireadh, beadh cúrsaí trína chéile.

Sa saol ó lá go lá, bíonn rialacha ann ach ní smaoinímid orthu mar rialacha agus, uaireanta, glacaimid leo gan aon aird a thabhairt orthu. Cuidíonn rialacha linn ord a choimeád ar bun agus laghdú a dhéanamh ar anord.

Maidir leis an gcuid is mó grúpaí a bhíonn ag maireachtáil, ag obair, ag foghlaim agus ag súgradh lena chéile, déanann siad rialacha chun a n-iompar a rialáil. Bíonn a gcuid rialacha féin ag scoileanna, ag teaghlaigh, ag spóirt, ag cluichí, ag gnóthaí, ag clubanna, ag eagraíochtaí, ag pobail agus ag tíortha. Tugann tíortha Dlíthe ar na rialacha sin. Bíonn dlíthe ann chun a chinntiú go bhfuil ord, sábháilteacht, síocháin agus ceartas ann do gach uile dhuine. Ceann de na príomhchúiseanna leis na dlíthe sin a bheith ann is ea cosaint a thabhairt do na cearta daonna a bhfuil teideal ag gach duine orthu faoin dlí idirnáisiúnta.

Déan do mhachnamh faoin ábhar seo. Cén chuma a bheadh ar Éirinn gan Dlíthe ná Rialacha?

Nasc PDF a athscríbhinn físeán anseo

Ceacht PDF