Conas a dhéantar Dlíthe

Conas a dhéantar Dlíthe

An Toradh Foghlama

Sa cheacht seo, foghlaimeoidh tú faoin tslí a ndéantar na dlíthe in Éirinn.

Gníomhaíocht

Iarr ar na mic léinn féachaint ar Rialacha a Scoile. Iarr orthu plé a dhéanamh faoi gach ceann ar leith de rialacha na scoile agus a rá cén fáth a gceapann siad go bhfuil na rialacha ag teastáil agus cad a d’fhéadfadh tarlú mura mbeadh na rialacha ann.

Iarr ar na mic léinn eolas a fháil faoi roinnt dlíthe atá á n-achtú faoi láthair. Dar leo, cén fáth go bhfuil gá leis na dlíthe nua sin.

Acmhainní don Mhúinteoir agus don Mhac Léinn

Athscríbhinn Video

Sula mbíonn Dlí ann ní mór Bille a bheith ann. Is é Bille an t-ainm a thugtar ar thogra le haghaidh dlí nó, i bhfocail eile, le haghaidh reachtaíochta.

Tá trí chineál Billí ann. Is é an cineál is coitianta Bille Poiblí agus is é an Rialtas a chuireann chun cinn iad. Molann údaráis áitiúla agus daoine aonair príobháideacha Billí Príobháideacha agus bíonn Billí Comhalta Phríobháidigh ann. Páirtí freasúra a chuireann bille comhalta phríobháidigh chun cinn.

Is féidir togra maidir le dlí nua a dhéanamh sa Dáil nó sa Seanad. Déanann reachtaíocht nua athruithe ar an tslí ina reáchtáiltear an tír. Mar shampla, tar éis an Bhuiséid ina leagann an Rialtas amach a thograí airgeadais gach bliain, cuirtear Bille Airgeadais chun cinn. Sa deireadh, déantar Acht Airgeadais den Bhille sin agus, tar éis don Dá Theach é a rith, is féidir tús a chur le feidhmiú na moltaí atá ann sa Bhille.

Sula ndéantar Dlí de Bhille, ní mór cúig chéim a chur i gcrích. Tugann na céimeanna sin deis do Chomhaltaí an Oireachtais chun an Bille a phlé agus chun díospóireacht agus athruithe a dhéanamh air sula ritear é.

Nuair atá an Bille rite ag an Dáil agus ag an Seanad araon, seolann an Taoiseach cóip de chuig an Uachtarán lena shíniú agus lena fhógairt ina dhlí. Cuirtear an dlí sínithe chuig Cláraitheoir na Cúirte Uachtaraí ansin áit a rollaítear é agus a gcoimeádtar ar taifead é le gur féidir an téacs a léamh más gá sin a dhéanamh riamh.

Nasc PDF a athscríbhinn físeán anseo

Ceacht PDF