Ról na Meán

Ról na Meán

An Toradh Foghlama

Sa cheacht seo, foghlaimeoidh tú faoi na slite éagsúla a gcoinníonn ról na Meán ar an eolas tú faoi Thithe an Oireachtais.

Bealaí meán i dTithe An Oireachtas

Tá a mbealach teilifíse féin ag Tithe an Oireachtais, is é sin, Oireachtas TV. Is féidir breathnú air sin ar na Bealaí seo a leanas:

Chomh maith leis sin, tá Aip ag Tithe an Oireachtais agus tá sé sin ar fáil san Apple App Store agus mar Android App ar Google Play.

Gníomhaíocht

Déan comparáid idir an tslí a thuairiscítear an scéal céanna i nuachtán mórbhileoige agus i nuachtán tablóideach, ar an nuacht teilifíse agus ar an nuacht raidió.

Website: www.oireachtas.ie

Twitter: @OireachtasNews

Facebook: https://www.facebook.com/OireachtasNews?ref=aymt_homepage_panel

Acmhainní don Mhúinteoir agus don Mhac Léinn

Athscríbhinn Video

An raibh a fhios agat go gcraolann Tithe an Oireachtais na himeachtaí i dTeach Laighean ar bhonn seachtainiúil? Agus, go gairid, beidh píosaí as imeachtaí Pharlaimint na hEorpa agus Thionól Thuaisceart Éireann á gcraoladh freisin!
Trí úsáid a bhaint as an idirlíon agus as na meáin shóisialta, tá cuid mhór bealaí éagsúla ag Tithe an Oireachtais chun tú a choimeád ar an eolas faoin ngnó a bhíonn ar siúl ó lá go lá anseo ar Shráid Chill Dara.
Is ceart dúinn freisin breithniú a dhéanamh ar ról na meán i gcoitinne a mhéid a bhaineann le tuairisciú a dhéanamh ar na nithe a bhíonn ar siúl anseo. Tá ról tábhachtach ag na meáin – is é sin, raidió, teilifís, nuachtáin agus tráchtaireacht ar líne – maidir le daoine a choimeád ar an eolas faoi nithe atá ag tarlú inár sochaí.
I ndaonlathas, is rud tábhachtach é cumas a bheith ag na meáin tuairisciú a dhéanamh gan bhac. Agus tá sé sin chomh tábhachtach céanna anseo in Éirinn. Tugann na meáin eolas dúinn faoi ghníomhaíochtaí de chineál sóisialta, polaitíochta agus eacnamaíochta atá ag tarlú ní amháin anseo ach ar fud an domhain freisin.
Déanann na meáin iarracht tuairisciú a dhéanamh ar an bhfírinne agus ar an saol mar atá. Is cuid de sin tuairisciú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí ár bparlaiminte. Chomh maith leis sin, uirlis an-tábhachtach do na polaiteoirí is ea na meáin le linn tréimhsí toghcháin. Is bealach tapa é chun teagmháil a dhéanamh leis an bpobal. Is féidir leo úsáid a bhaint as na cineálacha éagsúla cumarsáide atá ar fáil dóibh chun vótaí a lorg agus chun bheith páirteach i ndíospóireachtaí i dtaobh cén fáth gurb iad na hiarrthóirí is fearr iad sa toghchán.
Is féidir le polaiteoirí úsáid a bhaint as na meáin freisin chun aiseolas a fháil faoi na cinntí atá déanta ag an rialtas trí thomhas a dhéanamh ar thuairimí an phobail.
Déan do mhachnamh ar na bealaí éagsúla ar fad inar féidir leis na meáin tuairisciú a dhéanamh ar nithe a bhaineann leis an bparlaimint. Cad iad na cinn is mó a n-éiríonn leo, dar leat?

Nasc PDF a athscríbhinn físeán anseo

Ceacht PDF