Seanad Éireann

Seanad Éireann

An Toradh Foghlama

Sa cheacht seo, foghlaimeoidh tú faoi Sheanad Éireann.

Tuilleadh Faisnéise faoi Dháil Éireann

Ní thoghann an pobal Seanad Éireann go díreach agus tá níos lú cumhachtaí aige ná mar atá ag Dáil Éireann. Tá 60 comhalta ann i Seanad Éireann.

Toghann TD-anna a bhí ann sa sean-Dáil agus sa sean-Seanad, agus comhaltaí de chomhairlí contae agus de chomhairlí cathrach, 43 chomhalta. Ainmníonn an Taoiseach 11 chomhalta go díreach. Ní thoghtar iad sin.
Toghann céimithe Ollscoil na hÉireann (ina n-airítear UCD, UCC, UCG agus Maigh Nuad) agus céimithe Ollscoil Bhaile Átha Cliath (Coláiste na Tríonóide) 6 chomhalta den Seanad.

Ina theannta sin, toghann Seanad Éireann duine dá chomhaltaí chun bheith i gceannas ar a chuid imeachtaí. Tugtar An Cathaoirleach ar an bpost sin agus comhlíonann an Cathaoirleach ról atá comhchosúil leis an ról a chomhlíonann an Ceann Comhairle sa Dáil.

Chomh maith leis sin, déanann Seanad Éireann staidéar agus díospóireacht faoi reachtaíocht agus ritheann sé reachtaíocht. Is féidir le Seanad Éireann reachtaíocht bheartaithe a athrú le linn díospóireachta ach ní mór do Dháil Éireann tacú leis an athrú sin. Ina theannta sin, is lú an méid cumhachta atá ag Seanad Éireann ná mar atá ag Dáil Éireann i ndáil le caiteachas Rialtais.

Déanann Seanad Éireann díospóireacht freisin faoi shaincheisteanna reatha ach ní bhíonn aon deis ag Seanadóirí chun ceisteanna a chur ar Airí.

REACHTAÍOCHT & TITHE AN OIREACHTAIS

Ní mór do Dháil Éireann agus do Sheanad Éireann dlíthe nua a rith. Cinntíonn an próiseas sin go ndéantar mionscrúdú ar thograí sula dtagann siad chun bheith ina ndlíthe. Tugtar Bille ar dhlí a bheartaítear a rith trí phróiseas na Dála agus an tSeanaid. Nuair a ritheann an dá Theach Bille agus nuair a shíníonn an tUachtarán ina dhlí é, tugtar Acht air. Téann dlíthe beartaithe trí chúig chéim i nDáil Éireann agus i Seanad Éireann.

Acmhainní don Mhúinteoir agus don Mhac Léinn

Athscríbhinn Video

Is é seo príomh-Sheomra Sheanad Éireann nó an tSeanaid. Oibríonn Seanad Éireann ar bhealach atá cosúil le modh oibre Dháil Éireann ach tá roinnt difríochtaí ann. Rialaítear gach suí den Seanad le Riar Oibre agus ullmhaítear an Riar Oibre faoi stiúradh Chathaoirleach an tSeanaid.

Liostaíonn an Riar Oibre an gnó atá le cur i gcrích ag an Teach.

Tá na cumhachtaí céanna ag an Dáil agus ag an Seanad maidir le réimsí áirithe gnó. Mar shampla, an tUachtarán, breitheamh de chuid na Cúirte Uachtaraí nó na hArd-Chúirte agus an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste a chur as oifig. Is féidir leo staid phráinne a dhearbhú agus a fhoirceannadh.

Chomh maith leis sin, is féidir leis an Dá Theach dlíthe a dhéanamh agus Ionstraimí Reachtúla a neamhniú. Sin iad na cumhachtaí dlíthiúla a thugtar d’Airí. Ach tá cumhachtaí tosaíochta nó cumhachtaí eisiacha ag Seanad Éireann in dhá réimse. Is féidir leis laghdú a dhéanamh ar an bhfad ama atá ag an Uachtarán chun Bille a shíniú ina dhlí. Tugtar “tairiscint maidir le síniú níos luaithe” air sin. Agus is féidir leis achainí a dhéanamh chuig an Uachtarán á iarraidh nach síneofar Bille go dtí go mbeidh cinneadh déanta faoin ábhar ag an bpobal i reifreann. Ach, chun achainí den sórt sin a dhéanamh, is gá tacaíocht thromlach an tSeanaid, mar aon le tacaíocht ón tríú cuid de chomhaltaí na Dála, a fháil.

Nasc PDF a athscríbhinn físeán anseo

Ceacht PDF