Do Cheart Vótála

Do Cheart Vótála

An Toradh Foghlama

Sa cheacht seo, foghlaimeoidh tú faoi ‘Vótáil’ agus faoin tábhacht a bhaineann léi i gcóras daonlathach.

Tuilleadh Fíoras faoi Thoghcháin

2002-general-election

Ghnóthaigh Dan Neville, as Fine Gael, an suíochán óna chomhghleacaí páirtí, Michael Finucane, sa Cheathrú Comhaireamh, gan ach vóta amháin sa bhreis a bheith aige. Samhlaigh cad a tharlódh dá gcaithfeadh cúpla duine eile vóta sa toghchán sin!

Sa bhliain 1995, chaith 1,633,942 dhuine vóta sa reifreann maidir le Colscaradh. Ní raibh mórán vótaí idir an dá thaobh sa deireadh. Vótáil 818,842 dhuine i bhfabhar an Cholscartha, agus vótáil 809,728 nduine i gcoinne an Cholscartha. Ní raibh ach tromlach 9,114 vóta ann i bhfabhar an Cholscartha.

Gníomhaíocht

Roinn na mic léinn ina ngrúpaí chun an méid seo a leanas a dhéanamh:
1) Tvuít a chruthú (suas go 140 carachtar, agus spásanna, camóga agus lánstadanna san áireamh) chun daoine a spreagadh vóta a chaitheamh
2) Leathanach Facebook a chruthú chun daoine a spreagadh vóta a chaitheamh
3) Póstaer a chruthú chun daoine a spreagadh vóta a chaitheamh
4) Clúdach a chruthú do DVD dar teideal Cén Fáth gur ceart Duit do Vóta a Chaitheamh!
5) An script a ullmhú (gan níos mó ná 100 focal a bheith ann) d’fhógrán Raidió chun daoine a spreagadh vóta a chaitheamh

Rud tábhachtach a bhaineann le maireachtáil in aon daonlathas is ea an ceart atá ag na saoránaigh chun vóta a chaitheamh. In Éirinn, glacann cuid mhór daoine leis go bhfuil an ceart sin ann gan mórán machnaimh a dhéanamh ina leith ach tá daoine ann ar fud an domhain a raibh orthu streachailt a dhéanamh chun an ceart vótála a fháil.

Gníomhaíocht: Agus obair a dhéanamh i ngrúpaí, faigh eolas faoi na streachailtí san tíortha seo a leanas:
a) An Áraib Shádach
b) Burma
c) An Afraic Theas
d) Na Sufraigéidí, an Bhreatain agus Éire

Acmhainní don Mhúinteoir agus don Mhac Léinn

Athscríbhinn Video

Cuid bhunúsach den daonlathas is ea vóta a chaitheamh. Is féidir le saoránaigh Éireannacha a chónaíonn sa Stát agus atá 18 mbliana d’aois agus os a chionn vóta a chaitheamh i ngach toghchán – toghcháin Uachtaráin, toghcháin Dála, toghcháin Eorpacha agus toghcháin Áitiúla. Tá do vóta tábhachtach. Tá ceart bunreachtúil agat vóta a chaitheamh.

Uaireanta, ní ghlacann sé ach dornán vótaí chun difear a dhéanamh. San olltoghchán i mí Feabhra 2011, i ndáilcheantar na Gaillimhe Thiar, toghadh Seán Kyne as Fine Gael chuig an gcúigiú suíochán sa dáilcheantar sin gan ach 17 vóta le spáráil aige. Ar an 13ú comhaireamh bhí 9,112 vóta aige agus bhí 9,095 vóta ag an iarrthóir ba ghaire dó, Catherine Connolly (Neamhspleách).

Ach san olltoghchán i mí Bhealtaine 2002, bhí an toradh i ndáilcheantar amháin níos cúinge fós. I ndáilcheantar Luimnigh Thiar, ní raibh ach vóta amháin ann idir beirt iarrthóirí! Ach ní úsáideann gach uile dhuine a vóta i dtoghchán agus, sa chás sin, dá gcaithfeadh cúpla duine eile a vóta d’fhéadfadh toradh eile ar fad a bheith ann!

Nasc PDF a athscríbhinn físeán anseo

Ceacht PDF